Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

Megaklinikka Oy (Y-tunnus: 2345414-4)
Kampinkuja 2
00100 Helsinki

Asiakasrekisteristä vastaava henkilö

Kaisa Mikkola
puhelin +358 40 0200 825
sähköposti kaisa.mikkola@megaklinikka.fi

Rekisterin nimi

Megaklinikka Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilö on rekisteröitynyt Megaklinikka Oy:n asiakkaaksi tai kuuluu Megaklinikan työterveyshuollon piiriin. Tietoja käytetään hoidon mahdollistamiseksi, asiakkaan laskuttamiseen. Tietoja voidaan käyttää myös markkinointitarkoituksiin, mikäli asiakas on siihen antanut luvan.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Megaklinikka Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden Kansaneläkelaitoksen suorakorvausten käsittely. Tietoja voidaan käyttää Megaklinikka Oy:n toiminnan kehittämiseen liittyen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Megaklinikka Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen, mikäli rekisteröity henkilö on antanut luvan tietojen käyttämiseen markkinointitarkoituksiin.

Rekisterin sisältämät tiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Ajanvaraushistoria
  • Kampanjahistoria
  • Suoramarkkinointisuostumukset ja -kiellot
  • Muut potilaan antamat tiedot (esimerkiksi mahdollinen kiinnostuksen osoitus Megaklinikan perushammashoidon ulkopuolella olevia palveluja kohtaan)
  • Sosiaaliturvatunnuksen (Kansaneläkelaitokselta haettavia suorakorvauksia varten)

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta Megaklinikka Oy:n lukuun toimivien, palveluiden tuotantoon, kehittämiseen ja ylläpitoon osallistuvien osapuolten ulkopuolelle lukuun ottamatta terveydenhuollon valtakunnallisia rekistereitä pitäviä viranomaisia (laki terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä).

Rekisterin suojaus

Rekisterissä olevia tietoja ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Megaklinikka Oy:n sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Nebula Oy:n salasanasuojatulla palvelimella.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot, mikäli siihen ei ole lainsäädännöllistä estettä. Tarkastusoikeus toteutetaan viivytyksettä ja rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus saada tiedot maksutta, mikäli edellisestä tarkastuskerrasta on kulunut vähintään vuosi.

Virheellisen tiedon korjaaminen Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus vaatia rekisteristä poistettavaksi tai oikaistavaksi henkilötieto, joka on käsittelyn kannalta virheellinen tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut.